📌รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท….โจทย์คืออะไร

📌รายงานพิเศษ : โครงการสะพานไทย 9.9 แสนล้านบาท….โจทย์คืออะไร
✍️โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ นักโลจิสติกส์อาชีพ
…….วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

👉……ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีท่าทีจะถดถอยและหรือชะลดตัวต่อเนื่องไปอย่างน้อย 2-3 ปี การลงทุนของภาคเอกชนหดตัวสะท้อนจากกการลงทุนทางตรงผ่านคำขอส่งเสริมการลงทุนช่วง 8 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่า 6.2 หมื่นล้านบาท

👉……ขณะที่การลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าในพื้นที่กทม.และเชื่อมโยงปริมณฑลในช่วงคสช.ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันมีนับเป็นสิบสายจนไม่รู้จะทำที่ไหนอีกแล้ว

👉……มีการฟื้นโครงการในอดีตแต่มาปรับใหม่เป็นอภิมหาโปรเจคเริ่มจากการผลักดันของรมว.คมนาคมเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เสนอสร้างโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้หรือ “Southern Land Bridge” เป็นการสร้างถนนมอเตอร์เวย์และทางรถไฟฟ้าระยะทางประมาณ 120 ก.ม. เชื่อมสองฝั่งทะเลเพื่อให้เรือสินค้าขนาดใหญ่ที่มาจากยุโรปไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาหรือแวะจอดท่าเรือสิงคโปร์

👉……โครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองที่สร้างมานานแล้วแต่ไม่ค่อย……

▶️ โปรดติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ : http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1500