ภาพบรรยากาศ การอบรม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่น 2 วันที่ 29 พ.ค.62

การอบรม
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่น 2 วันที่ 29 พ.ค.62
วิทยากรโดย ..
-คุณฉวีวรรณ ปั้นเจริญ สำนักงานประกันสังคม ชลบุรี
-คุณสุริยาวุฒิ ทองเที่ยง
สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ชลบุรี
วิทยากรด้านความปลอดภัย
บริษัทซัมมิท แอนด์เซ่ ออโตพาร์ท ศรีราชา ชลบุรี