Public Training


http://www.econthai.com/public-training/

หลักสูตรสัมมนาที่น่าสนใจ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กิจกรรม

In-House Training


หลักสูตร In-House

จป. ระดับบริหาร สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จป. ระดับหัวหน้างาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ กระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
ขออนุญาตเผยแพร่ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ กระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก และ ขออนุญาต บุคคลที่อยู่ในภาพกิจกรรม ทุกท่าน ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาองค์การนายจ้างฯ(อีคอนไทย) เท่านั้น


bowling econthai 18 2019

ภาพกิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
โดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 14.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


Golf Econthai

ภาพกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ “ครั้งที่ 7”
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2561
ณ  สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  (ทบ.) 4  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขนกรุงเทพฯ  10220

ผู้สนับสนุนหลัก กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่   “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ECONTHAI”
ณ  บริเวณลานน้ำพุ   ชั้น  2  สโมสรทหารบก    195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
วันเสาร์ที่   15  ธันวาคม  2561   ระหว่างเวลา  18.00 -22.00 น.

Link ที่น่าสนใจ
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

บริการสมาชิก

Follow Us


Facebook


Youtube


Whatsapp

© All rights reserved by econthai.com