In-House Training

หลักสูตร In-House

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
โดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 14.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ภาพกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ “ครั้งที่ 7”
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2561
ณ  สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  (ทบ.) 4  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขนกรุงเทพฯ  10220

ผู้สนับสนุนหลัก กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่   “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ECONTHAI”
ณ  บริเวณลานน้ำพุ   ชั้น  2  สโมสรทหารบก    195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
วันเสาร์ที่   15  ธันวาคม  2561   ระหว่างเวลา  18.00 -22.00 น.

Link ที่น่าสนใจ