สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ส.ค.ส.2563 พระราชทาน

จาก " สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "
ดิฉัน ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ในนามของ "สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย ) " ขออราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลาย จงมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่งใส เบิกบาน พร้อมกับกำลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อการก้าวสู่ปี 2563 อย่างสมบูรณ์ ขอให้ปี 2563 นี้ จงเป็นปีแห่งความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองของทุกๆท่าน...อีคอนไทยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจของท่านไปสู่ความสำเร็จ พร้อมนี้ดิฉันได้อันเชิญ ส.ค.ส.2563 พระราชทานจาก " สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " ส่งมอบให้กับทุกท่านเพื่อเป็นมิ่งมงคลแห่งชีวิตเนื่องในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ 2563นี้.

In-House Training

หลักสูตร In-House

กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ กระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
ขออนุญาตเผยแพร่ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ กระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก และ ขออนุญาต บุคคลที่อยู่ในภาพกิจกรรม ทุกท่าน ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาองค์การนายจ้างฯ(อีคอนไทย) เท่านั้น

ภาพกิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
โดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 14.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ภาพกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ “ครั้งที่ 7”
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2561
ณ  สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  (ทบ.) 4  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขนกรุงเทพฯ  10220

ผู้สนับสนุนหลัก กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่   “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ECONTHAI”
ณ  บริเวณลานน้ำพุ   ชั้น  2  สโมสรทหารบก    195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
วันเสาร์ที่   15  ธันวาคม  2561   ระหว่างเวลา  18.00 -22.00 น.

Link ที่น่าสนใจ