ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศาลแรงงานทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “คลินิกศาลแรงงานร่วมใจ วิถีใหม่ – สู้ภัยโควิด “ และโครงการ “ ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ” เพื่อให้บริการกับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด ซึ่งมีประชาชนเป็นจำนวนมากเข้ามาขอรับบริการเกี่ยวกับร่างคำฟ้อง คำคู่ความ รับฟ้องคดี และการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พร้อมทั้งได้ส่งมอบ หน้ากาก smart fabric ที่มีคุณสมบัติสะท้อนน้ำได้ เพื่อให้ข้าราชการศาลนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการของศาลฎีกา และศาลแรงงาน เพื่อปลอดภัยจากเชื้อโควิด

อีคอนไทยพร้อมยืนเคียงข้างผู้ประกอบการ และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านในด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป