✍️ ตอน ” พรก.ฉุกเฉิกลากยาว…ระวังก่อเชื้อปะทุการเมืองซ้ำเติมเศรษฐกิจ “

📢 บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ บนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
ของ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

👉……การประกาศปลดล็อกคุมเข้มพื้นที่เศรษฐกิจเฟสที่ 4 ซึ่งจะมีผลทำให้ภาคส่วนเศรษฐกิจกลับเข้ามาเป็นปกติ แต่แนวโน้มที่จะยังคงพรก.ฉุกเฉินน่าจะมีต่อไปโดยอ้างเหตุกลัวการระบาดรอบ 2 เพียงแต่งดใช้บางมาตรการเช่นการเลิกเคอร์ฟิวเนื่องจากหากพ้นเดือนนี้ไม่มีกฎหมายให้อำนาจรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จกลัวไม่มีเครื่องมือบริหารจัดการควบคุมโรคระบาดแบบรวมศูนย์แบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

👉……ตรงนี้คงต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะพรบ.ฉุกเฉินเป็นเหมือน “ยาแรง” ซึ่งที่จริงมีพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2554 และกฎหมายหลายฉบับให้อำนาจรัฐบาลอยู่แล้ว โดยส่วนตัวเห็นว่าพรก.ฉุกเฉินมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เร็วๆนี้อาจเป็นประเทศต้นๆที่ปลอดการแพร่ระบาดเพียงแต่ว่าสถานการณ์ติดเชื้อมีการผ่อนคลายในรอบสองสัปดาห์เศษไม่มีการพบผู้ติดเชื้อที่สาเหตุจากภายในประเทศ

👉……ขณะนี้ไทยกำลังเข้าสู่………

▶️ สามารถติดตามอ่านต่อฉบับเต็มได้ที่ ::
https://www.posttoday.com/economy/columnist/626005
http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1468