สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ” สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม “


เหตุสุดวิสัยจากการระบาดของไวรัสโควิท-19 ส่งผลต่อการบริหารองค์กร บางแห่งได้รับผลกระทบรุนแรงจนต้องปิดกิจการ ทั้งปิดชั่วคราว และปิดถวร

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายคือ ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า/ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่นายจ้างต้องรับผิดชอบ

มาเจาะลึกประเด็นข้อกฎหมายที่สำคัญ เพื่อขจัดปัญหาที่อาจนำไปสู่การพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งส่งผลเสียต่อองค์กรของท่าน ในหลักสูตร

” สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ” โดยท่านจะได้เรียนรู้ แนวทางการพิจารณาคดี

ของผู้พิพากษาศาลแรงงาน จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อบรมผ่าน Platform ZOOM Online ในวันศุกร์ที่ 5 มิย.63 เวลา 09.00น.-12.00 น สมัครออนไลน์

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัมมนาวิชาการ อีคอนไทย โทร.098-851-4745