✍️ ตอน ” เศรษฐกิจถดถอยกินลึก….นายจ้าง-ลูกจ้างต้องช่วยกันประคองธุรกิจให้อยู่รอด “

📢 บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ บนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ของ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

✍️ ตอน ” เศรษฐกิจถดถอยกินลึก….นายจ้าง-ลูกจ้างต้องช่วยกันประคองธุรกิจให้อยู่รอด ”

👉……ผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 เล่นงานเศรษฐกิจโลกหนักกว่าที่คาด ระดับเจ้าสัวใหญ่ค้าปลีกออกมาระบุว่ารุนแรงกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ 23 ปีที่ผ่านมามากกว่าสิบเท่า

👉……เพราะเศรษฐกิจมีการหดตัวกระทบไปถึงธุรกิจใหญ่น้อยและประชาชนรากหญ้า สอดคล้องกับการคาดการณ์ของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่ระบุว่าไตรมาสที่ 2เศรษฐกิจจะหดตัวต่อเนื่องอาจติดลบถึงร้อยละ 14 จากที่ไตรมาสแรกหดตัวร้อยละ 1.8

👉……คาดว่าเศรษฐกิจทั้งปีอาจถดถอยถึงร้อยละ 5.5 การล็อกดาวน์ป้องกันโรคด้วยการปิดพื้นที่ทำมาหากินส่งผลให้ตัวเลขการว่างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมมีมากกว่า 10 ล้านคน กระทบกำลังซื้อของประชาชนหายจนคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) หั่นดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ 0.5 ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่มีการบันทึกไว้

👉……ภาพที่ไม่ควรจะ……

▶️ สามารถติดตามอ่านต่อฉบับเต็มได้ที่ ::
https://www.posttoday.com/economy/columnist/624325
http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1462