✍️ ตอน ” การจ้างงานหลังโควิด-19 “

📢 บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ บนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ของ ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

✍️ ตอน ” การจ้างงานหลังโควิด-19 ”

👉……ก่อนอื่นเข้าเรื่องอยากจะกล่าวถึงกระแสซึ่งเป็นที่สนใจหากไม่พูดจะหาว่าเชย เริ่มจากการฟื้นฟูการบินไทยซึ่งตอนนี้อยู่ในสภาพอ่อนเปลี้ย ดูจากข่าวเหมือนว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอาลัยอาวรณ์ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย

👉……เจ้ากระทรวงคมนาคมแสดงท่าทีชัดเจนว่าไปไม่รอดแต่ทางกระทรวงการคลังโดยท่านรัฐมนตรียังดูรีรอแบ่งรับแบ่งสู้โดยโยนให้ครม.เป็นผู้ตัดสินใจ แถมแย้มเป็นนัยว่าการฟื้นฟูไม่จำเป็นจะต้องไปสู่กระบวนการล้มละลายก็ได้ แต่คงต้องคิดให้ดีว่าการที่จะใช้ภาษีของประชาชนเป็นแสนล้านที่จะอุ้มการบินไทยเป็นครั้งที่เท่าไรแล้วไม่ทราบผู้ตัดสินใจจะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมา

👉……อีกเรื่องเป็นประเด็น “ฮ็อต” เกี่ยวกับการคลายล็อกที่คาดว่าจะเริ่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการเข้าสู่ “Restart New Normal Life” เป็นการเปิดให้ธุรกิจที่อยู่ใน……

▶️ สามารถติดตามอ่านต่อฉบับเต็มได้ที่ ::
https://www.posttoday.com/economy/news/623708
http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1460

http://www.econthai.com/wp-content/uploads/2020/05/ECONTHAI-19.pdf