“รับมือวิกฤตโควิด-19….อึดทนสู้”

ตอน”รับมือวิกฤตโควดิ -19….อึดทนสู้”

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ
บนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
……ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ผู้ติดเชื้อสะสมของไทยหากอัตราการขยายตัวถึงแม้จะเริ่มลดลงแต่ยังมี จํานวนมากที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันภายในสัปดาห์นี้อาจเห็นตัวเลขทะลุ 1,500 รายแน่นอน เหตุคนไทยบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมเสี่ยง ขาดวินัยชอบสนุก บางคนติดเชื้อหนีออกจากโรงพยาบาลหรือถูกกัก ตัวอยู่ที่บ้านยังตั้งกลุ่มก๊งเหล้าหรือตะลอนไปเที่ยวตามที่ต่างๆ
……ขณะที่การปิดสถานประกอบการต่างๆ ในเขตกทม.และปริมณฑลทําให้คนจํานวนมากกลับไป ต่างจังหวัดเพราะถึงอยู่ก็ไม่มีงานทําต้องเสียค่าเช่าคนอยู่ในเมืองไม่มีสตางค์อยู่ไม่ได้ คนที่หายไปสะท้อนชัดเจน จากการจราจรในกทม.ถนนส่วนใหญ่แทบไม่มีรถติดเหมือนกับวันหยุดยาว “Long Holiday” แม้แต่ตลาดขาย อาหารแผงลอยหายไปมากสอบถามได้ความว่าทั้งคนซื้อและคนขายของกลับบ้านนอกไปหมด
……ขณะนี้การแพร่ระบาดไปเกือบทั่วประเทศจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบไทย เช่น รับประทานอาหาร ร่วมกัน ใช้หม้อข้าวและอาหารจานเดียวกัน พวกที่กินเหล้าล้อมวงใช้น้ําแข็งกระติกเดียวกันล้วนเป็นความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาด ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจจากวิกฤตครั้งนี้ต่างไปจากอดีตที่เกิดจากการปั่นหุ้นการเก็งกําไร จนเกิดฟองสบู่หรือการแข่งขันกีดกันทางการค้าทําให้เกิดสงครามการค้าโลก แต่วิกฤตทางเศรษฐกิจรอบนี้มา จากเชื้อไวรัสที่ไม่เห็นตัวตนติดมากับผู้คนที่เป็นพาหะ ในยุคที่มนุษย์เดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายแค่ นักท่องเที่ยวต่างชาติปีที่แล้วเกือบ 40 ล้านคนการแพร่ระบาดจึงป้องกันได้ค่อนข้างยาก อยากฉายภาพให้เห็น ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจขอยกตัวอย่าง ……
สามารถติดตามอ่านต่อฉบับเต็มได้ที่ :: https://www.posttoday.com/economy/columnist/619047 http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1448