แสดงความยินดีกับ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักบริหารปลัดกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

 

ดร.เนาวรัตน์  ทรงสวัสดิ์ชัย  ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย )

        ได้นำที่คณะปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหาร เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักบริหารปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมนำเรื่อง นโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เข้าปรึกษาหารือ  ซึ่งสภาองค์การนายจ้างฯ ( อีคอนไทย ) ได้ให้ความสำคัญในประเด็นเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องกำหนดทิศทางและมาตราการเยียวยาระยะสั้น ให้กับกลุ่มลูกจ้างและผู้ประกอบการ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน