ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 23 มิถุน …