📄 สรุปการประชุมทางไกลเรื่องการอนุวัติมาตราฐานแรงงาน ( 5 มิ.ย. 2564)

24-6-64 564 Case 2