เรื่อง​ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19