📌📰 #คุยกันเช้านี้ ⚡️กับนิธินาฎ ราชนิยม ประจำวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2563

🔴ในช่วงที่3 (นาทีที่ 34:10 เป็นต้นไป)
สภานายจ้าง หนุนปลดล็อคเปิดบางธุรกิจ!
สัมภาษณ์ ดร.ธนิต โสรัตน์
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย
https://www.facebook.com/106familynews/videos/253052176099632/