เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน”ต้องรู้ “คนตกงาน”ต้องรู้!

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน”ต้องรู้
“คนตกงาน”ต้องรู้!
ดาร์ฟ ดวงฤทธิ์” เปิด 6 ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน
23 เมษายน 2563 จากเพจ “ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ของ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ถึงลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยชี้แจงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่จะได้รับจากกระทรวงแรงงาน โดยหากลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 200 วัน และหากลูกจ้างลาออกจากงานจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 45 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 90 วัน และในตอนท้ายได้บอกถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิทุกขั้นตอนอีกด้วยโดยขั้นตอนการลงทะเบียน มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้1.เข้าไปที่ empui.doe.go.th
2.คลิกที่ ข้อที่ 1 (ลงทะเบียนของผู้ประกันตนกรณีว่างงานเลิกจ้าง/ลาออกปกติ)
3.กด “ยอมรับและใช้งาน”
4.ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง อาทิ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น เมื่อใส่ครบแล้ว กด “ตรวจสอบข้อมูล”
5.กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน6.คลิก “ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”