“มีนาคม ตกงานมากกว่า 7.9 ล้านคน….สวนทางอัตราว่างงานต่ำสุด?”

✍️ ตอน “มีนาคม ตกงานมากกว่า 7.9 ล้านคน….สวนทางอัตราว่างงานต่ำสุด?”
บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ บนเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์
ฉบับวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
โดยดร.ธนิต โสรัตน์
รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

👉…..ถึงเวลานี้คงไม่มีใครเถียงว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหนักสุดในรอบหลาย 10 ปีมีการขยายตัวเป็นวงกว้างไปทั่วโลก เกือบทุกประเทศมีการปิดสนามบินไปจนถึงปิดเมืองล็อคดาวน์พื้นที่และประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการสัญจรเดินทางของผู้คนส่งผลต่อการชะงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่ภาคค้าส่ง-ค้าปลีก, การผลิต, ภาคบริการ,โลจิสติกส์รวมถึงภาคท่องเที่ยวและการลงทุน
👉…..สิ่งที่ตามมาคือ การว่างงานในระดับสูงเช่นประเทศสหรัฐฯ มีคนยื่นขอสิทธิประโยชน์ว่างงานมากกว่า 22 ล้านคน รวมไปถึงยุโรป, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อาเซียน, อินเดีย การว่างงานกลายเป็นปัญหาระดับโลกมีการประเมินว่า 1 ใน 10 ของแรงงานในประเทศต่างๆ อาจสูญเสียตำแหน่งงาน
👉…..ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีประเทศไทยรวมอยู่ในนี้คาดว่ามีความเสี่ยงต่อการว่างงานถึง 125 ล้านคนมากสุดกว่าทุกภูมิภาคเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศในสัดส่วนที่สูง เช่น ……
▶️ สามารถติดตามอ่านต่อฉบับเต็มได้ที่ ::
https://www.posttoday.com/economy/columnist/621317
http://www.tanitsorat.com/v2/showcontent.php?id=1455