สภาฯ นายจ้างแนะลูกจ้างถูกรัฐสั่งปิดกิจการ ขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมสูงสุด 7,500 บ./ด.


นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย(อีคอนไทย) เปิดเผยว่า กรณีที่รัฐบาลสั่งปิดโรงหนัง สถานบันเทิง 14 วัน และปิดห้าง เป็นเวลา 22 วัน ถ้าบริษัทมีนโยบายให้กักตัว 14 วันหากเดินทางกลับบ้าน ทำให้ลูกจ้างหยุดการเดินทางได้ ส่วนที่มีข้อกังวลว่า ลูกจ้างขาดรายได้ และไม่มีเงินดำรงชีพนั้น จากประกาศของสำนักงานประกันสังคม กระทรงแรงงานล่าสุด ระบุว่าหากหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วันมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ดังนั้นกรณีรัฐบาลประกาศปิดสถานบันเทิง ปิดห้าง และปิดห้างในเขตกทม.และปริมณฑลนั้น ลูกจ้างสามารถไปขอชดเชยรายได้จากประกันสังคมได้

“ประกาศดังกล่าวเป็นผลจากการหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน และนายจ้าง ที่ต้องการให้ประกันสังคมมาช่วยเหลือ กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจึงขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ตรงนี้น่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบลูกจ้าง ขอให้ลูกจ้างไปแจ้งกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอรับเงินชดเชยสูงสุดถึง 7,500 บาทต่อเดือน ตรงนี้น่าจะช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างว่างงานในช่วงนี้ไปได้ในระดับหนึ่ง”นายธนิต กล่าว

Credit : https://www.matichon.co.th/covid19/news_2078746