ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้นำคณะกรรมการบริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้นำคณะกรรมการบริหาร เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายธวัช เบญจาธิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามลำดับ

ในโอกาสนี้ ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาฯ ได้ปรึกษาหารือในเรื่องแรงงานเกี่ยวกับประเด็นสภาวะเศรษฐกิจปี 2563 เรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงการวางแผนการรับมือกับสถานการณ์การว่างงานที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานไทยให้ได้มาตราฐานในระดับนานาชาติ ในการหารือครั้งนี้ ทำให้ทราบนโยบายและข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับนายจ้างที่จะนำไปกำหนดแผนการทำงานตลอดปี 2563 ต่อไป

พร้อมนี้ยังถือโอกาสเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมงาน เดิน – วิ่ง การกุศล Safety Thailand Run 2020 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ อุทยานพุทธมนฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
6 มกราคม 2563