อีคอนไทย : ขอเชิญชวนสถานประกอบการส่งรายชื่อผู้บริหารองค์กรที่เป็นผู้หญิงเพื่อเสนอชื่อ สตรีทำงานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

อีคอนไทย : ขอเชิญชวนสถานประกอบการส่งรายชื่อผู้บริหารองค์กรที่เป็นผู้หญิงเพื่อเสนอชื่อ สตรีทำงานดีเด่น ในวันสตรีสากล ประจำปี 2563

 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ คือ “โจทย์” ที่รอท้าทายผู้หญิงไทย กับ “การรับมือ” ในโลกยุค 2020

                ในปัจจุบันผู้หญิงได้รับการยอมรับในความสามารถมากขึ้นในด้านอาชีพและสิทธิต่าง ๆ  นับว่าเป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นถึงการพัฒนาของผู้หญิงไทย เมื่อสังคมเปิดโอกาสให้ผู้หญิงใช้ความรู้ความสามารถในด้านที่ถนัด  ในอนาคตสิ่งที่มุ่งหวังที่จะเห็นการก้าวไปข้างหน้าของผู้หญิงไทย คือ ความหลากหลายในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะผู้นำ ผู้สนับสนุน และการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และสังคม  ของประเทศไทย

ปี 2020 จะเป็นปี ที่มีความเปลี่ยนแปลง มากปีหนึ่ง โดยมีผลกระทบมาจากเศรษฐกิจโลกซึ่งผันผวน เหตุการณ์ทั้งหลายในโลก ต่างแปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง ความขัดแย้งทางการค้า และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในโลกดิจิตอล ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีการทำธุรกิจของตนเอง ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายมาก

            ผู้หญิงในปี 2020 จึงควรเปิดใจกว้าง เรียนรู้ เริ่มใหม่ รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆ ที่สำคัญคือต้องมีทักษะการปรับตัวสูงมาก รู้จักปรับตัวปรับใจ ปรับทัศนคติและวิธีการทำงานให้สามารถเปลี่ยนแปลงและรับกับสภาวะต่าง ๆ ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ปี 2020 นี้ คือปีที่ทุกคนต้องคิดเร็ว ทำเร็ว บนพื้นฐานของการคำนวณความเสี่ยง ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงที่ดี”