การแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ “ครั้งที่ 8” วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

   วัตถุประสงค์ 

  • เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
  • เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีสุขภาพที่ดีโดยการเล่นกีฬา
  • เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

   กำหนดการแข่งขัน

 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน  2562 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก

ลงทะเบียน        11.00 น. 
เริ่มแข่งขัน        12.00 น. (SHOT GUN  START)
สิ้นสุดการแข่งขัน  17.30 น.

ร่วมรับประทานอาหารเย็นแจกรางวัลและจับฉลาก  18.00 น.  

    ค่าสมัครเข้าแข่งขัน ประเภททีม  5  คน

  • ทีมทั่วไป                                ทีมละ    20,000    บาท        
  • ทีมกิตติมศักดิ์ (I.P.)             ทีมละ     30,000    บาท (รวมค่าแคดดี้แล้ว)

ทีม V.I.P.  ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ  ในการติดโล้โก้บริษัทฯ บริเวณลงทะเบียนและงานสังสรรค์ฯ  รวมถึงค่าแคดดี้ และรถกอล์ฟ ฟรี

    ประเภทการแข่งขัน

  • ประเภททีม 5 คน ไม่จำกัดเพศและอายุ ใช้ผลเฉลี่ย Net Score ของ Score ต่ำสุด 4 คน แรก ในกรณี ทีมใดมีผู้เล่นน้อยกว่า 4 คน จะตัดสิทธิ์การรับรางวัลประเภททีม
  • การแบ่ง Flight Flight A แต้มต่อ 1-9,Flight B แต้มต่อ 10-17 และ Flight C แต้มต่อ  18-24
  • ประเภทบุคคล ผู้สมัครประเภททีมแล้ว มีสิทธิได้รับรางวัล ประเภทบุคคลด้วยโดยพิจารณาจาก Net Score

   การสมัคร

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขาธิการ คุณณภัทร,คุณอัมพลิกาณ์, คุณเพ็ชรัตน์  โทรศัพท์   02-651-9182-3, 02-651-9164-65  
โทรสาร  02-6519181  E-mail:  econ@econthai.com   
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่