ภาพบรรยากาศ การอบรม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่น 2 20 มิย.62

ภาพบรรยกาศการอบรม
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่น 2 20 มิย.62
วิทยากรโดย ..
-คุณฉวีวรรณ ปั้นเจริญ สำนักงานประกันสังคม ชลบุรี
-คุณมนตรี สีลมงคลกุล
วิทยากรด้านความปลอดภัย

ณ บริษัทซัมมิท แอนด์เซ่ ออโตพาร์ท ศรีราชา ชลบุรี