ฟรี!!! อบรม IN HOUSE ในโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประกันสังคม และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง

ประชาสัมพันธ์อบรม IN HOUSE ในโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประกันสังคม และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
โดยจำนวนคนอบรมต่อรุ่น ไม่น้อยกว่า 50 ท่าน

หากท่านสนใจให้ทางสภาฯ เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว สามารถระบุวันที่ต้องการอบรมพร้อมกับจำนวนรุ่น ( แต่ละโครงการสามารถอบรมได้มากกว่า 1 รุ่น ) ค่ะ

เริ่มอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กย.62 นี้

ให้สิทธิสำหรับผู้ที่จองเข้ามาก่อน
จองด่วน ก่อนเต็ม ‼️
ติดต่อ คุณวัลยา กองโชค
โทร 02-651-9182-83 ,089-477-9693
E-mail : wanlaya@econthai.com , vararatrac@econthai.com , econthai.seminar@gmail.com

ดาว์โหลดเอกสารใบสมัคร