ตารางอบรม - สัมมนา ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2566

เตรียมตัวให้พร้อม!!
คอร์สอบรมที่ปรึกษาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 กับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย – Econthai
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 – 651 9182-3, 02 651 9164-65
โทรสาร 02 – 651 9181 E-mail : econ@econthai.com


‼️สมัครด่วน ก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด‼️

📌จองด่วน โครงการอบรม onsite ภายในสถานประกอบการ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมงบสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

✅ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2566( เจ็บป่วย ประสบอุบัติจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทนจะดูแลท่าน โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ อย่างไรบ้าง? พร้อมทั้ง ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ของบริษัทอย่างเคร่งครัด)

💻สมัครออนไลน์ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง >> https://forms.gle/FSKfvMjN9PsTPc3e7


📍เวลาอบรม 09.00น.-16.00 น. ( จำนวน6ชั่วโมง)

📍สถานที่ ณ สถานประกอบการของผู้เข้าอบรม
(In-house course) ผู้อบรมอย่างน้อย 45ท่าน/รุ่น

ℹ️ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสัมมนาวิชาการ โทร.
☎️ : 0-2651-9182-3
📲 : 098-851-4745

‼️สมัครด่วน ก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด‼️

📌โครงการอบรม onsite ในสถานประกอบการ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมงบสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(อบรมได้ตั้งแต่ ดือนมีนาคม2566 เป็นต้นไป)

✅โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี2566(สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่จะได้รับการคุ้มครอง7กรณี และกฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่ลูกจ้างควรรู้ )

💻 จองวันอบรม>> https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfbbYu0bs3xnI8YQKman8aL18sNrze3q7AEihBBMqPNpI2MAg/viewform?usp=send_form