ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา“ทิศทางตลาดแรงงาน-ค่าแรงขั้นต่ำและภาวะเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง”

กำหนดการจัดงาน : วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก

รูปแบบการเข้าร่วมสัมมนา Onsite จำนวน 50 ท่านเท่านั้น (จำกัดผู้มีสิทธ์เข้าร่วมนับตามลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง บริษัทละ 1 ท่านเท่านั้น และจะมี Email การยืนยันเข้าร่วมงานกลับไปอีกครั้ง) และสัมมนา Online ผ่านช่องทาง Facebook Live ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ไม่จำกัดจำนวน

วิทยากร : คุณสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธาน ECONTHAI ด้านเศรษฐกิจ
คุณวรพงษ์ รวิรัฐ ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล (PMAT)
คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ รองประธาน ECONTHAI ด้านกฎหมาย (Online)

ผู้ดำเนินการอภิปราย : คุณพัฒน์สินธุ์ คูตรีสุคนธ์ กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย บริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
พิธีกร : คุณปาณิสรา บุนนาค ผู้อำนวยการ Econthai

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >>>https://docs.google.com/…/1TaRmQgVc_oZMH6oBePgl…/edit ดูน้อยลง
⚡️มา upskill ตัวเองให้พร้อมเสมอ เพราะการบริหารคน นั้นยากกว่าการบริหารด้านอื่นๆ ร่วมเรียนรู้ทักษะการบริหารงานด้านแรงงานสัมพันธ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคลขั้นสูง โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง

📌อึคอนไทย ร่วมกับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships ( AOTS) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครทุนอบรมออนไลน์ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด ‼️

📝 ในหัวข้ออบรม ” The Program on Industrial Relations and Human Resource Management for Executives [ERHE]
⏰ Duration:
– First Half (Online): September 6 to September 20, 2022
– Second Half (Online): : October 31 to November 4, 2022
(Twenty online lectures will be conducted during the seminar period.)

📌เปิดรับใบสมัคร
: ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 25 กค.65
( ค่าลงทะเบียนสอบ 1,000 บาท )

📍สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
: วันที่ 27 กค. 2565
เวลา 10.00 น.-12.00 น.

👩🏼‍⚖️รายละเอียดการสมัครสอบ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัมมนาสัมมนาวิชาการ อีคอนไทย
☎️โทร.02-651-9182-3 ดูน้อยลง

เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้!!

การอบรมเรื่อง “ประมวลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง”

หลักสูตรอบรม 2 วัน

วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.15 น.

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้ ห้อง Chelsea A ชั้น 5

โดยวิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

– ความรู้ความเข้าใน ประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่อง การจ้างงานสัญญาจ้าง ฯลฯ

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ประกันสังคม

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. เงินทดแทน

– สัญญาจ้างแรงงาน

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบทกฎหมาย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้น จากการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเป็นอย่างดี และพยายามเอาช่องว่างของกฎหมายมาเป็นข้อได้เปรียบ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่สมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็น “ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน” ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาสมทบและเมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ท่านยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ท่านจะต้องรู้เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีเท่านั้น แต่จะช่วยให้ท่านได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลให้ท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างสมศักดิ์ศรี

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บุคคลผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าสัมมนา (รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้ว)

สมาชิกของสภา ท่านละ 6,900 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)

บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,900 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)

**ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย (200 %)**

วิธีการชำระเงิน

เช็คสั่งจ่าย “สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย” (Employers’ Confederation of Thai Trade and Industry)

231/9 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โอนเงินเข้าบัญชี “สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน

เลขที่ 082-2-49044-1 บัญชีออมทรัพย์

(กรุณาแฟกซ์สำเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครไปยังสภาฯ เพื่อยืนยันการชำระเงินไปที่ โทรสาร 02-651-9181)

หมายเหตุ : สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ( 8 ) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งสรรพกรที่ ท.ป. 4/2528 ข้อ 8 (2 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2528

ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) ม.4

ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิกลิ้ง

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfdrXRlt4U…/viewform…
หมดปัญหา ถ้าไม่ชัวร์กับการเริ่มต้นทำเอกสาร PDPA.!!
🥇🥇มาอบรม PDPA กับเรานะคะ !!!
“PDPA : Train the Trainer for ECONTHAI”
ระยะเวลาจัดอบรม 2 วัน
ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท (ไม่รวม Vat7%)
วันที่ 28-29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เอกสารรับรองการฝึกอบรม (Certificate) :
วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ติดต่อ โทร: 02 651 9182-3 Email: econ@econthai.com , vararatrac@econthai.com
ชื่อหลักสูตร : เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
“PDPA : Train the Trainer for ECONTHAI”
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตร Train the Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้อบรมได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (Econthai) ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการอบรมอย่างเข้มข้นและกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจ
วัตถุประสงค์
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (Econthai) ได้ออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซึ่งเป็นกฏหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรจะมีทั้งหมด 2 วัน เริ่มตั้งแต่การทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จนกระทั่งปูความรู้ทางด้านการถ่ายทอดความรู้สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน PDPA โดยหลักสูตรจะมีทั้งการอบรมออนไลน์และการเข้าร่วมกิจกรรม Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ฉะนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีความพร้อมในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมที่สนใจ จนสามารถจะนำไปสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
ประโยชน์ของการเรียน หลักสูตรการฝึกอบรม Train the Trainer : PDPA
รู้จักและเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบด้าน
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงานจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถวางแผนและสร้างมาตรการรองรับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่มีความประสงค์ในการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ตัวแทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ที่ต้องควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
• พนักงานภาครัฐและบริษัทเอกชน
• ผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer)
• ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department) หรือ ฝ่ายกำกับดูและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Department)
• ฝ่ายบุคคล (HR Department)
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Department)
• ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
• ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสมบัติของผู้เข้ารับร่วมอบรม
• ผู้บริหาร กรรมการ ผู้จัดการ ที่ต้องการเข้าใจอย่าเข้มข้น
• ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล รวมถึงตัวแทนและผู้รับจ้าง ที่ต้องการลงมือปฎิบัติจริง
• บุคลากรฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
* การชำระเงิน
(กรุณาชำระเงินก่อนเข้าอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน)
*เช็คสั่งจ่าย
“สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย”
“Employer’s Confederation of Thai Trade and Industry”
*โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย”
ธนาคารกสิกรไทย สาขา หลังสวน
เลขที่บัญชี 082-2-49044-1
**เมื่อชำระแล้วรบกวนส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สภาฯ เพื่อยืนยันการชำระเงิน ที่ Email: vararatrac@econthai.com**
หมายเหตุ : สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (😎 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งสรรพกรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8(2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2528
: ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ (2 เท่า) ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548
**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสัมมนาวิชาการ สภาองค์การนายจ้างฯ (อีคอนไทย)
โทร. 02 -651-9182 – 3
Email : panisara@econthai.com , econ@econthai.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjgJ7TIy_oA_K-huJTLp-gdTaoBnl9sruvuATqs9ZBQ89QwA/viewform?usp=sf_link