สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

231/9 สารสิน ถนน สารสิน แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 02 651 9182-3 email:econ@econthai.com