📌ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม📌
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย )ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ “เปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันสมัยด้วย HRD แนวใหม่ผ่านกรณีศึกษาของญี่ปุ่น”
(HRD and Organizational Transformation -Trends and Case studies of Japan)
เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ
โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Kuroda Kazuteru Senior Consultant, Japan Productivity Center วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HRD จากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมถึงในประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีผู้แทนจากประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องการพัฒนาด้าน HRD มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ได้แก่ คุณศักดิ์ดา หวานแก้ว DIRECTOR GROUP OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, D.G. TRANS INTERNATIONAL CO., LTD. และคุณวรดา ชำนาญพืช Board of Director, TBKK (THAILAND) CO.,LTD ทางอีคอนไทยใคร่ขอขอบพระคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมถึงท่านวิทยากร เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติกับทางสภาฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ อีคอนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปใปรับใช้ได้อย่างเต็มที่ หวังว่าจะได้เจอทุกท่านในคอร์สต่อๆไปด้วยนะคะ – ECONTHAI
📌ประมวลภาพบรรยากาศการอบรบกับอีคอนไทย
เมื่อวันที่ 🗓 27 ตุลาคม 2565 ⏰ 9.00–16.00 น. 🔈สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย ) ได้จัดอบรมหลักสูตร เจาะลึกการทำสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทการจ้าง
หลักสูตร 1 วัน📍
🏨 โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ ห้อง Amber ชั้น 7
🧑‍💻 โดยได้รับเกียรติบรรยายโดยท่านอาจารย์นราพงษ์ จิรมณีงาม เลขานุการศาลแรงงานกลาง อีคอนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในคอร์สนี้ จะได้รับความรู้เรื่อง สัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ หวังว่าจะได้เจอทุกท่านในคอร์สต่อๆไปด้วยนะคะ/ขอบคุณค่ะ – ECONTHAI
🌟ข่าวประชาสัมพันธ์🌟
Econthai จัดงานประชุมสังสรรค์กลุ่มสหมิตร
การประชุมสังสรรค์สมาชิกกลุ่มสหมิตร ในครั้งนี้ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (Econthai) หรือเป็นที่รู้กันในนามสภา 2 ในปีนี้ทางสภา2 ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งแต่ละปีจะเป็นการหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพและมีการปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนานหลายปี โดยมีดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย – ประธานสภาฯ และคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ในการประชุมสังสรรค์ นอกจากจะเป็นการพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ในกลุ่มสมาชิกก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ วิชาความรู้ ความเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน ใหม่ๆ ที่กลุ่มสมาชิกสภาองค์การนายจ้างฯ นำมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ในปีนี้ทางสภา 2 ยังได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ให้เกียรติมาร่วมงานในอีกด้วย บรรยากาศภายในงานเลี้ยงเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง เคล้าคลอด้วยเสียงเพลงจากเครื่องเล่นคาราโอเกะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 65 ณ ห้องเทเวสร์รำลึก สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ✨️
ECONTHAI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 29 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย นำโดย ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาฯ พร้อมคณะ ได้เป็นผู้แทนสภาฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 29 ปี โดยมี ตัวแทนท่านคุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับมอบดอกไม้ ณ กระทรวงแรงงาน
📌ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมพิเศษ📌
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับสมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย จัดงานแข่งขันโบว์ลิ่ง กระชับสัมพันธ์
ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วัตถุประสงค์ : เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และ สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย
📌ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม📌
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย )
ซึ่งได้รับอนุญาติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ รุ่นที่ 204 ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 25 – 26- 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต ชั้น 8 ห้องจิตรลดา ทางอีคอนไทยขอขอบพระคุณผู้เข้าอบรมทุกท่าน รวมถึงท่านวิทยากร ทั้ง 6 ท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติกับทางสภาฯ มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้กับผู้เข้าอบรมในรุ่นนี้ อีคอนไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมในคอร์สนี้ จะได้รับความรู้เรื่อง แรงงานสัมพันธ์อย่างสูงสุด และเป็นนักแรงงานสัมพันธ์ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ หวังว่าจะได้เจอทุกท่านในคอร์สต่อๆไปด้วยนะคะ – ECONTHAI
**ข่าวประชาสัมพันธ์ **
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คณะประธานสภาองค์การนายจ้างทั้ง 14 สภา นำโดย นางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) และนางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ นายกสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะ เข้ายื่นหนังสือขอคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. … ต่อท่านประธานวุฒิสภา และท่านประธานรัฐสภา ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เนื่องจากมีสาระสำคัญของกฎหมายที่ไม่เห็นด้วยโดยการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หลายประเด็น
นายแพทย์สุกิจ ผู้แทนท่านประธานรัฐสภา ชวน หลีกภัย ” รับหนังสือจากสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยคณะตัวแทนจากสภาองค์การนายจ้างทั้ง 14 สภาฯ เข้ายื่นหนังสือคัดค้านร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ณ จุดแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)
เมื่อวานนี้ (15 ส.ค.) นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย นำโดย ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ และ นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ นายกสมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เพื่อขอคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เนื่องจากสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มงบประมาณของภาครัฐ และสร้างภาระให้ประเทศชาติในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
ทางด้าน ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างฯ และ นางสิทธิรัตน์ โหตระไวศยะ สมาคมสหพันธ์ธุรกิจรักษาความปลอดภัย กล่าวว่า สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมีหลายประเด็นที่ไม่เห็นด้วย เช่น การเพิ่มบทนิยามคำว่า “การจ้างงานรายเดือน” (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5) เนื่องจากเป็นการเพิ่มต้นทุนของนายจ้าง มากกว่า 30% โดยไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือ Productivity มารองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องที่เป็นการทำสัญญาของนายจ้างและลูกจ้างโดยถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงไม่ควรบังคับการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการปฏิบัติของนายจ้างต่อลูกจ้างให้เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติอันเขาพึงมีตามกฎหมาย (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15) ในเรื่องนี้แนวทางปฏิบัติเดิมตามกฎหมายมีบังคับใช้อยู่แล้ว ตาม พ.ร.บ.เดิม มาตรา 4 และไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมในมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. พ.ศ. 2541 การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง โดยปรับลดชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23) ซึ่งเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องของนายจ้างและลูกจ้าง ที่จะใช้แรงงานสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพื่อพิจารณาความอยู่รอดขององค์กร การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันหยุดประจำสัปดาห์ โดยเพิ่มวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสองวันต่อสัปดาห์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 28) การแก้ไขกรณีนี้ จะเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนขององค์กรมากกว่า 20% ซึ่งทำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีของลูกจ้าง เมื่อทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน ให้มีสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบวัน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 30) ซึ่งการพักผ่อนประจำปีนี้เป็นสิทธิของนายจ้าง ที่ให้สิทธิพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี แล้วจึงมีสิทธิลาพักร้อนได้ 6 วัน ในลักษณะของงานที่ลูกจ้างทำงานไม่เกิน 120 วัน ยังคงอยู่ในสภาพทดลองงานเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิด พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่นายสมพงศ์ นครศรี ประธานกิตติมศักดิ์สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) และประธานกรรมการบริหาร บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

 

 

📢 ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
📌 ค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือ…..ทางออกยกระดับรายได้และทักษะแรงงานไทย
(บทความบน Posttoday.com
 
| คอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ ฉบับวันที่ 20 มิ.ย. 65)
✍️ โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)
⚠…….ปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะไม่ค่อยได้รับความสนใจ สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีประกาศค่าจ้างขั้นต่ำตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 16 สาขาอาชีพอัตราค่าจ้างวันละ 450-650 บาทแตกต่างตามแต่ละคลัสเตอร์มีผลภายใน 3 เดือนจากนี้ไป …….
⚠…….ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำผู้ได้รับประโยชน์เป็นแรงงานต่างชาติและส่วนใหญ่ใช้กับแรงงานใหม่ที่พึ่งเข้ามาทำงาน มีการโยงให้สับสนว่า “Minimum Wage” เป็นค่าจ้างที่ต้องมากพอสามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวรวมทั้งบุพการีสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้ …….
⚠…….ที่จริงแรงงานไทยส่วนใหญ่ค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำเนื่องจากแรงงานใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานร้อยละ 70 จบการศึกษาระดับปวส.และปริญญา อีกทั้งปัจจุบันแรงงานระดับ ……
300x300 golf

กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ “ครั้งที่ 7”
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2561
ลงทะเบียน  11.00 น.
เริ่มแข่งขัน  (Shot Gun Start) 12.00 น.                   
ณ  สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  (ทบ.) 4  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขนกรุงเทพฯ  10220

newyear2019

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่   “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ECONTHAI”   
ณ  บริเวณลานน้ำพุ   ชั้น  2  สโมสรทหารบก 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400   
วันเสาร์ที่ 15  ธันวาคม  2561 ระหว่างเวลา 18.00 -22.00 น.