📄 การประชุมคณะกรรมการอนุวัติมาตรฐานแรงงาน ( 16 มิ.ย.2564)


26-6-64 case 18-19 -. 2-10-2564  

Read More...

📄 การประชุมคณะกรรมการอนุวัติมาตราฐานแรงงาน ( 14 มิ.ย.2564)


1464 case 14-15

Read More...

📄 สรุประเบียบวาระการประชุมที่ 3 ของอนุกรรมการ การอนุวัติการมาตรฐานแรงงาน วาระ3 ( 9 มิ.ย.2564)


24062564 92564Case 6

Read More...

📄 การประชุมคณะกรรมการอนุวัติมาตรฐานแรงงาน ( 8 มิ.ย.2564 )


3 8.64 case 4-5

Read More...

📄 สรุปการประชุมทางไกลเรื่องการอนุวัติมาตราฐานแรงงาน ( 5 มิ.ย. 2564)


24-6-64 564 Case 2

Read More...

📄 SPEECH EMPOLYER ILO 109


Download File : COVID 19 thai 5-6-64 new speech ENG 5-6-64 – revised jbr 8-6-64 (1) record of proceeding 5A 16june2021-1 2564

Read More...