เปิดรับสมัคร ทุนอบรมออนไลน์ AOTS ประจำปี 2564 Title : Instructors’ Training Course on the “Management Training Program (MTP)” [ERMI]


Download ใบสมัคร

Read More...

สิทธิ-หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง #Covid-19 ตามกฏหมายแรงงาน


Read More...

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน”ต้องรู้ “คนตกงาน”ต้องรู้!


เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน”ต้องรู้“คนตกงาน”ต้องรู้! “ดาร์ฟ ดวงฤทธิ์” เปิด 6 ขั้นตอนง่ายๆในการลงทะเบียนสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน23 เมษายน 2563 จากเพจ “ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์” ของ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้โพสต์ถึงลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยชี้แจงสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างที่จะได้รับจากกระทรวงแรงงาน โดยหากลูกจ้างถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทน ร้อยละ 70 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 200 วัน และหากลูกจ้างลาออกจากงานจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ร้อยละ 45 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ไม่เกิน 90 วัน และในตอนท้ายได้บอกถึงขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิทุกขั้นตอนอีกด้วยโดยขั้นตอนการลงทะเบียน มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้1.เข้าไปที่…

Read More...

เช็ก!กฎกระทรวงแรงงาน รับเงินเยียวยาประกันสังคม ได้ที่นี่


คลอดแล้วกฎกระทรวงแรงงาน ชดเชยเหตุสุดวิสัยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงสิงหาคม 2563 ลูกจ้างรับสูงสุดเดือนละ 9,300 บาท เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงแรงงาน ซึ่งลงนามโดยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2 ฉบับ ประกอบด้วย กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 และ กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 สำหรับสาระสำคัญกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 มีดังนี้ ข้อ 1 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามมาตรา 78 มีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563…

Read More...

บอร์ดค่าจ้างเคาะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้น 6 บาท 9 จังหวัด และขึ้น 5 บาททั่วประเทศ ชลบุรี,ภูเก็ต แชมป์สูงสุด 336 บาท เตรียมเสนอ ครม. ให้มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 63


การปรับขึ้นค่าแรงของกรรมการบอร์ดค่าจ้างขั้นต่ำที่ประกาศตัวเลขออกมาวันนี้ ตามที่ทุกท่านทราบ คงเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับภาคส่วนของลูกจ้าง และคงจะผ่าน มติ ครม.ตามกำหนดที่จะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 63 “ เรา ” ในฐานะ “ HR ” ที่เป็นทั้งลูกจ้างและตัวแทนนายจ้างคงต้องใช้ตัวเลขนี้ในการวางแผนงบประมาณปี 63 ด้านกำลังคนขององค์กรอย่างรอบคอบและรัดกุม  เพื่อให้ฝ่ายบริหารมองเห็นต้นทุนการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ในปีหน้าว่าปรับสูงขึ้นมามากน้อยเพียงใด เพราะการปรับขึ้นของต้นทุนด้านแรงงาน คือตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อผลกำไร ขาดทุน  การปรับขึ้นค่าจ้างไม่ใช่เรื่องยาก และกลไกทางกฎหมายไม่ซับซ้อนเท่ากับ “การเลิกจ้าง ”  เมื่อบริษัทไม่สามารถแบกรับต้นทุนทางด้านแรงงานที่สูงขึ้นได้ บริษัทอาจจะมีการปรับลดอัตรากำลังคน บางแผนก บางตำแหน่ง หรือ ร้ายแรงสุดถึงขั้นปิดโรงงาน…

Read More...

เลิกจ้างอย่างไรไม่ขัดต่อกฏหมายแรงงาน


Read More...

Sustainable development Goals


เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Download

Read More...

ค่าจ้างขั้นต่ำประชารัฐ…ประเทศจะเสียหายต้องไม่ให้นักการเมืองเอาไปหาเสียง


ค่าจ้างขั้นต่ำประชารัฐ…ประเทศจะเสียหายต้องไม่ให้นักการเมืองเอาไปหาเสียง โดย ดร.ธนิต โสรัตน์รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ค่าจ้างขั้นต่ำ (Minimum Wage) เป็นค่าแรงที่กฎหมายให้การคุ้มครองที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานไปจนถึงคนชรา จะมีหรือไม่มีการศึกษาเป็นคนพิการหรือเป็นเพศใดแม้แต่แรงงานต่างด้าวทำงานไม่เป็นหรือพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องต้องจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ประเทศไทยมีการประกาศค่าจ้างขั้นต่ำเหมือนกับหลายประเทศในโลกมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2516เริ่มจากวันละ 12 บาทใช้เฉพาะในกรุงเทพฯ อัตราค่าจ้างให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้างเป็นองค์กรไตรภาคีมีผู้แทนนายจ้าง-ลูกจ้างและตัวแทนภาครัฐเพื่อพิจารณาและถ่วงดุล ในต่างจังหวัดมีอนุกรรมการค่าจ้างโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่เดิมปัญหาค่าจ้างมีการสไตรค์นัดหยุดงานรายวันเพราะมีพวกนักการเมืองหรือมือที่สามเข้าไปป่วนวุ่นวาย แต่ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาปัญหาพวกนี้แทบจะหมดไปเพราะนายจ้าง-ลูกจ้างดูแลกันเองค่าจ้างขั้นต่ำกลับมาเป็นประเด็นเพราะช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเปิดแคมเปญสัญญาจะจ่าย400 – 425 บาททำให้พรรคต่าง ๆ หันกลับมาใช้ประเด็นนี้หาเสียงเมื่อกลายเป็นนโยบายพรรคและเป็นแกนนำหรือพรรคร่วมรัฐบาลกลุ่มแรงงานออกมากดดันให้มีการปรับค่าจ้างตามที่หาเสียงรัฐบาลทราบดีว่าหากค่าจ้างปรับสูงขณะที่เศรษฐกิจของโลกและไทยกำลังอ่อนแอ จะส่งผลให้ธุรกิจใหญ่เล็กจะอยู่ไม่ได้แค่ปัญหาส่งออกถดถอยก็มากพออยู่แล้ว คาดว่าปีนี้คงติดลบไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ซึ่งก็เกิดขึ้นในหลายประเทศ เช่นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการส่งออกของสิงคโปร์หดตัวร้อยละ 17,…

Read More...

พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ 5 เมษายน และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้างหลายข้อ มีผลเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.นี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้างซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับดังดล่าว จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง หลักๆ คือ        1.หากนายจ้างไม่คืนเงินหลักประกัน ไม่จ่ายเงินกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่จ่ายค่าจ้าง…

Read More...

ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือ “ ตัวพนักงานลูกจ้าง ”


ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือ “ ตัวพนักงานลูกจ้าง ” โดย ณภัทร วจีอรรถยุตสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

Read More...

ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร จากการ รู้ และ ไม่รู้ กฎหมายแรงงาน


ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร จากการ รู้ และ ไม่รู้ กฎหมายแรงงาน โดย ณภัทร วจีอรรถยุตสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

Read More...

เรื่อง1.ขโมยน้ำมันรถบรรทุกน้ำมันมีวิธีป้องกันอย่างไร 2.ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างไหม 3.ค่ารักษารถเป็นค่าจ้างไหม


คำพิพากษาฎีกาที่  6100-6101/2556 นายประสิทธิ์  ที่ 1  กับพวกรวม  2 คน                      โจทก์ บริษัท  พี.เอส.พี.                                                        จำเลย เรื่อง      1.    ขโมยน้ำมันรถบรรทุกน้ำมันมีวิธีป้องกันอย่างไร               2.    ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างไหม               3.    ค่ารักษารถเป็นค่าจ้างไหม        1.    โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2540  และวันทื่  2  กรกฎาคม  2544  จำเลยรับโจทก์ที่ 2…

Read More...

เรื่อง จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำของอย่างไร


เรื่อง    จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำของอย่างไร คำพิพากษาฎีกาที่ 13825/2555 นายวีระชัย    บุญยทรรศนีย์                                          โจทก์ บริษัท เฟอร์เทอร์แลนซ์ อินเทอร์เทรด (1963) จำกัด          จำเลย 1.    โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นพนักงานขับรถ    ส่งของ ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายตามผลงาน ในกรุงเทพได้เที่ยวละ 1,100 บาท…

Read More...

เรื่อง โจทก์ทุจริตและผิดสัญญาจ้าง โดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย


โจทย์ทุจริตและผิดสัญญาจ้างโดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย         คำพิพากษาฎีกาที่ 7790/2556            นางสุชาดา ปาลีวงศ์                      โจทก์            บริษัท กีฎะอินเตอร์เทรด จำกัด        จำเลย            เรื่อง -ลูกจ้างทุจริตและผิดสัญญาจ้างโดยไปประกอบกิจการแข่งนายจ้าง นายจ้างฟ้องแย้ง เรียกค่าเสียหายได้ และเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม          1.  โจทก์ฟ้อง จำเลยบอกเลิกสัญญาค่าตอบแทนและบอกเลิกจ้างโจทก์ทันทีโดยโจทก์ไม่มีความผิด จำเลยยังติดค้างค่าคอมมิสชัน          2.  จำเลยให้การและฟ้องแย้ง โจทก์ตกลงว่าภายใน 2 ปีนับแต่วันเลิกสัญญา โจทก์จะไม่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับจำเลย แต่โจทก์เป็นตัวการจัดตั้งบริษัทสโตนเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย…

Read More...