สิทธิ-หน้าที่ นายจ้างและลูกจ้าง #Covid-19 ตามกฏหมายแรงงาน


อ่านเพิ่มเติม...

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“ถูกเลิกจ้าง-ลาออกจากงาน”ต้องรู้ “คนตกงาน”ต้องรู้!


เปิดขั้นตอนลงทะเบียน“ถูกเลิกจ้าง-ลา…

อ่านเพิ่มเติม...

เช็ก!กฎกระทรวงแรงงาน รับเงินเยียวยาประกันสังคม ได้ที่นี่


คลอดแล้วกฎกระทรวงแรงงาน ชดเชยเหตุสุ…

อ่านเพิ่มเติม...

บอร์ดค่าจ้างเคาะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้น 6 บาท 9 จังหวัด และขึ้น 5 บาททั่วประเทศ ชลบุรี,ภูเก็ต แชมป์สูงสุด 336 บาท เตรียมเสนอ ครม. ให้มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 63


การปรับขึ้นค่าแรงของกรรมการบอร์ดค่า…

อ่านเพิ่มเติม...

เลิกจ้างอย่างไรไม่ขัดต่อกฏหมายแรงงาน


อ่านเพิ่มเติม...

Sustainable development Goals


เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Download

อ่านเพิ่มเติม...

ค่าจ้างขั้นต่ำประชารัฐ…ประเทศจะเสียหายต้องไม่ให้นักการเมืองเอาไปหาเสียง


ค่าจ้างขั้นต่ำประชารัฐ…ประเทศ…

อ่านเพิ่มเติม...

พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ 5 เมษายน และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงง…

อ่านเพิ่มเติม...

ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือ “ ตัวพนักงานลูกจ้าง ”


ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในก…

อ่านเพิ่มเติม...

ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร จากการ รู้ และ ไม่รู้ กฎหมายแรงงาน


ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร …

อ่านเพิ่มเติม...