สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจ


สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริ…

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑


ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภ…

อ่านเพิ่มเติม...