“ นานาทรรศนะ มองคนตกงาน เด็กจบใหม่ผสมโรงคนว่างงานพุ่ง ”


 “ นานาทรรศนะ มองคนตกงาน เด็กจบใหม่…

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการตาสับปะรด กับ กฎหมายแรงงาน


อ่านเพิ่มเติม...

ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง และประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย พร้อมด้วย นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ได้เข้าพบนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดร.เนา…

อ่านเพิ่มเติม...

✍️ ตอน ” พรก.ฉุกเฉิกลากยาว…ระวังก่อเชื้อปะทุการเมืองซ้ำเติมเศรษฐกิจ “


📢 บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ…

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง​ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19


อ่านเพิ่มเติม...

✍️ ตอน ” พิษโควิด-19….ถึงขั้นรื้อยุทธศาสตร์ชาติ “


(thumbtack) บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐ…

อ่านเพิ่มเติม...

✍️ ตอน ” ภูมิทัศน์เศรษฐกิจและการจ้างงานครึ่งปีหลัง “


(megaphone)(megaphone)(megaphone) ข…

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร ” สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม “


เหตุสุดวิสัยจากการระบาดของไวรัสโควิ…

อ่านเพิ่มเติม...

เศรษฐกิจถดถอย….นายจ้าง-ลูกจ้างต้องช่วยกันประคองธุรกิจให้อยู่รอด


รายงานพิเศษ : สายงานเศรษฐกิจอีคอนไท…

อ่านเพิ่มเติม...

✍️ ตอน ” เศรษฐกิจถดถอยกินลึก….นายจ้าง-ลูกจ้างต้องช่วยกันประคองธุรกิจให้อยู่รอด “


📢 บทความในคอลัมนิสต์เศรษฐกิจ-ธุรกิจ…

อ่านเพิ่มเติม...