ภาพบรรยากาศ การอบรม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่น 2 วันที่ 29 พ.ค.62


การอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยใน…

อ่านเพิ่มเติม...

ภาพบรรยากาศ การอบรม โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ประจำปี 2562 รุ่น 2 20 มิย.62


ภาพบรรยกาศการอบรมโครงการส่งเสริมควา…

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องแรงงาน


ใบสมัคร

อ่านเพิ่มเติม...

ทุนอบรม ERHE ณ ประเทศญึ่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 -29 พฤศจิกายน


เอกสารแนบและใบสมัคร ตารางสัมมนา

อ่านเพิ่มเติม...

ฟรี!!! อบรม IN HOUSE ในโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประกันสังคม และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์อบรม IN HOUSE ในโครงกา…

อ่านเพิ่มเติม...

สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจ


สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริ…

อ่านเพิ่มเติม...

สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑


ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภ…

อ่านเพิ่มเติม...