สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ECONTHAI )
Home About EconThai Related Links Contact EconThai
 
  Our Activities
 
 

อบรม / สัมมนา เรื่อง
สัมมนาเรื่อง ประมวลความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน, พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน, พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์, ประมวลกฎหมายแพ่ง)
วัน / เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 9 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลำ 08.30 น. – 16.15 น.
สถานที่

9-10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.15 น. โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ.

ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตร “เทคนิคการลดและการควบคุมการขาดงาน ลางาน ”
วัน / เวลา
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.15 น.
สถานที่
ณ ห้องไพลิน 2 ชั้น 2 โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
สัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การจัด การกับพนักงานที่ชอบสร้างปัญหาต่อองค์กร”
วัน / เวลา
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.15 น.
สถานที่
ณ ห้องไพลิน 1 โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตร “การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติ”
วัน / เวลา
วันพฤหัสบดี วันศุกร์ที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น.
สถานที่
ณ ห้องไพลิน 1 ชั้น 2 โรงแรม อวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
เรื่อง “Talent Management Process & System”
วัน / เวลา
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
สถานที่
ณ ห้องบุษราคัม 3 โรงแรมอวานีเอเทรียม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรม / สัมมนา เรื่อง
หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัน / เวลา
วันพุธที่ 29 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน และวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.15 น.
สถานที่
ณ โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
ค่าใช้จ่าย
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ติดต่อ
โทรศัพท์ 02-651-9182-3 ,02-651-9164-65   โทรสาร  02-651-9181
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

   Power by Econthai© Copyright 2015 ECONTHAI. All Rights Reserved.