ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง การกุศล safety Thailand run 2020 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย ) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมรณรงค์ให้คนไทยและสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ภายใต้โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล Safety Thailand Run 2020 เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30 – 09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล สาย 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ใส่ความเห็น

ชื่อ *
อีเมล์ *
เว็บไซท์