ทำเนียบสมาชิก

รายชื่อสมาชิกสมทบ จำนวน 359 บริษัท

สท.001 บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

สท.006 บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จำกัด

สท.008 บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สท.009 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

สท.013 บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

สท.018 บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด

 

สท.019 บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จำกัด

สท.020 บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด

สท.023 บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ จำกัด

สท.024 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด

สท.025 บริษัท พี. เอ. อี. (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สท.032 บริษัท เซ็นต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด

สท.033 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

สท.034 บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สท.038 บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด

สท.040 หจก.แอล.บี.เอส แลบบอเรตอรี่

สท.042 บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

สท.043 บริษัท เจนเนอรัล มอร์เตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สท.053 บริษัท เทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด

สท.054 บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด

สท.057 บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)

สท.060 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สท.061 บริษัท ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง จำกัด

สท.063 บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

สท.065 บริษัท สตาร์ปริ๊น จำกัด (มหาชน)

สท.067 บริษัท เอเชี่ยนสติล โปรดักส์ จำกัด

สท.069 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

สท.071 บริษัท ยูเอสจี บอรอล สเปเชียลตี้ โปรดักส์ จำกัด (เก่า บจก. ลาฟาร์ท เพรสเตีย)

สท.073 บริษัท ไทย คาเนตะ จำกัด

สท.075 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด

สท.076 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น (ไทย) จำกัด

สท.079 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.084 บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

 

สท. 086 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

สท. 087 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

สท. 091 บริษัท ไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด

สท. 094 บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด

สท. 097 บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 101 บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

สท. 102 บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 104 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

สท. 105 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

สท. 107 บริษัท เอส ซี จี (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 113 บริษัท โกเบ ซีเอช ไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 116 บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด

สท. 119 บริษัท ไทยการ์เมนต์เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สท. 120 บริษัท ปรินทร จำกัด

สท. 122 สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

สท. 123 บริษัท บุญรอด บริวเวอร์รี่ จำกัด

สท. 125 บริษัท เท็กซ์มาสเตอร์ จำกัด

สท. 126 บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 136 ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

สท. 137 บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

สท.138 บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด

สท. 140 บริษัท นันยาง การทออุตสาหกรรม จำกัด

สท. 142 บริษัท โอสถสภา จำกัด

สท. 146 บริษัท แหลมฉบัง อิมเม็กซ์ จำกัด

สท. 150 บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ – ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สท. 151 บริษัท คาเมดะ – เอสทีซี จำกัด

สท. 154 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สท. 155 บริษัท ยูนิคแวร์ จำกัด

สท. 160 บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด

สท. 167 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

สท. 169 บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 172 บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

สท. 174 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

สท. 175 บริษัท เอ็ม พี โอ เอเชีย จำกัด

สท. 176 บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 178 บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สท. 179 บริษัท เทยิน คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 181 บริษัท โฮยา กลาสดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 182 บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด

สท. 183 บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 184 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

สท. 186 บริษัท เอสอาร์เอฟ เทคมิคอล เท็กซ์ไทลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 187 บริษัท นูตริเคมส์ จำกัด

สท. 188 บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด

สท. 190 บริษัท โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จำกัด

สท. 191 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

สท. 192 บริษัท กรีนสปอต จำกัด

สท. 195 บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สท. 205 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สท. 206 บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด

สท. 207 บริษัท เอสทีเท็กซ์ไทล์ จำกัด

สท. 213 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 214 บริษัท ไทยเซเซน จำกัด

 

สท. 217 บริษัท ฟาร์มาร์คอสเม็ท จำกัด (มหาชน)

สท. 218 บริษัท วินลี่ คอมฟอร์ท จำกัด

สท. 219 บริษัท จ๊อบซัพพลาย ฮิวแมน รีซอร์สเซส จำกัด

สท. 220 บริษัท สตาร์ส เทคโนโลยี อินดัสเตรียล จำกัด

สท. 221 บริษัท อิโนแอ็ค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 222 บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 223 บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สท. 224 บริษัท มาห์เล สยาม ฟิลเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

สท. 226 บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน)

สท. 227 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)

สท. 228 บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ ดี เอเชียแปซิฟิค จำกัด

สท. 232 บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

สท. 233 บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด

สท. 236 บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 238 บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด

สท. 240 บริษัท มาลาพลาส จำกัด

สท. 241 บริษัท ที คิว เอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

สท. 242 บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)

สท. 243 บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด

สท. 244 บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

สท. 245 บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 248 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สท. 249 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด

สท. 250 บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

สท. 252 บริษัท ธนาเทพการพิมพ์ จำกัด

สท. 256 บริษัท พรีเมี่ยม อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สท. 257 บริษัท สมิติเวช ศรีราชา จำกัด (รพ.สมิติเวช ศรีราชา)

 

สท. 258 บริษัท มหพันธ์กระเบื้องคอนกรีต จำกัด

สท. 259 บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

สท. 261 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

สท. 262 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด

สท. 264 บริษัท ซี.เอส. สตีล โปรดักส์ จำกัด

สท. 265 บริษัท ส. ขอนแก่น ฟู้ด จำกัด (มหาชน)

สท. 266 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา 1

สท. 267 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์วัฒนธรรมเชียงใหม่

สท. 268 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 269 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 270 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สท. 271 บริษัท มากิโน (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 272 บริษัท เมอิโก ทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 273 บริษัท ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 274 บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)

สท. 275 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

สท. 276 บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 278 บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 281 บริษัท อัซบิล (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 283 บริษัท อิมโก้แพ็ค คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

สท. 284 บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด

สท. 287 บริษัท เอ็มซี-โทวา อินเตอร์เนชั่นแนล สวีทเทนเนอร์ส จำกัด

สท. 288 บริษัท อีทีเอ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 289 บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

สท. 290 บริษัท เสริมมิตรร่วมทรัพย์ จำกัด

สท. 292 บริษัท ไทย – เอ็มซี จำกัด

 

สท. 293 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

สท. 294 บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด

สท. 295 บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

สท. 296 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

สท. 297 บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด

สท. 298 ชื่อเก่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สท. 299 บริษัท อินทิเกรเทด พริซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 300 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

สท. 301 บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

สท. 302 บริษัท อาร์ เอ็ม ที โลจิสติค จำกัด

สท. 303 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

สท. 306 บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 307 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด

สท. 308 บริษัท เคฮิน เทอร์มอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 309 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สท. 310 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

สท. 313 บริษัท พิมธา จำกัด

สท. 314 บริษัท ซันโค โกเซ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 316 บริษัท โรงพยาบาลกรุงสยาม จำกัด (Krung Siam St.Carlos Medical Centre)

สท. 318 บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

สท. 320 บริษัท เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต จำกัด

สท. 322 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

สท. 323 บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สท. 325 บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด

สท. 326 บริษัท อินเตอร์ เซ็นเตอร์แพค (ประเทศไทย) จำกัด

 

สท. 327 บริษัท ซีว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 328 บริษัท มิ้นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 329 บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

สท. 331 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 332 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

สท. 334 บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด

สท. 335 บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 336 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

สท. 337 บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

สท. 339 บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

สท. 341 บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด

สท. 344 บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

สท. 345 บริษัท ออโตแพค จำกัด

สท. 346 บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ซ โพลีเมอร์ส จำกัด

สท. 347 บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด

สท. 348 บจก. ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)

สท. 349 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร เอ.ไอ. จำกัด

สท. 352 บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 353 บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด

สท. 354 บริษัท ซีไลท์ ชิปปิ้ง จำกัด

สท. 355 บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด

สท. 356 บริษัท เปเปอร์เฟคท จำกัด

สท. 357 บริษัท โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 358 บริษัท สยามคาสเตอร์ วีลส์ จำกัด

สท. 359 บริษัท ที เอส อินเตอร์เทค จำกัด

สท. 360 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 362 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

 

สท. 363 บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

สท. 364 บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สท. 365 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 366 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สท. 367 บริษัท เทนเนโก ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

สท. 368 บริษัท พี.เอ็ม กรุ๊ป เรียลเอสเตท จำกัด

สท. 369 บริษัท พี ที อิมเพรสชั่น จำกัด

สท.370 บริษัท ซากิโนมิยะ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.371 บริษัท วาย เอ็ม พี เพรส แอนด์ ดายส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สท.372 บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สท.373 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สท.374 บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สท.375 บริษัท มอคโคน่า (ประเทศไทย) จำกัด

สท.378 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด

สท.379 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

สท.380 บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด

สท.381 บริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ จำกัด

สท.382 บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

สท.383 บริษัท แท่นเอกการพิมพ์ จำกัด

สท.384 บริษัท โอเวอร์ซีส์ เรยอง อินดัสเตรียล จำกัด

สท.385 บริษัท ธนาพงส์เฮ้าส์ จำกัด

สท.387 บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สท.388 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด

สท.389 บริษัท เอเชีย เวิลด์ เอ็นเตอร์ไฟรส์ จำกัด

สท.391 บริษัท ซีคอน โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จำกัด

สท.393 บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีส จำกัด

สท.394 บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน)

 

สท.395 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สท.396 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สท.397 บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)

สท.398 บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

สท.399 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

สท.400 บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด

สท.401 บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด

สท.403 บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

สท.404 บริษัท เอนไก ไทย จำกัด

สท.405 บริษัท ไทยวา สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

สท.406 บริษัท เพชรเกษมการแพทย์ จำกัด

สท.407 บริษัท โปรเฟสชั่นแนลวัน จำกัด

สท.409 บริษัท ซินเท็ค คอนสรัคชั่น จำกัด ( มหาชน)

สท.410 บริษัท คีรี แทรเวล จำกัด

สท.411 บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

สท.412 บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)

สท.414 บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

สท.416 บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด

สท.417 บริษัท เพ็ชรสยาม แอพไพรซัล จำกัด

สท.418 บริษัท ไอ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด

สท.419 บริษัท โชคมหาชัย เบเวอร์เรจ จำกัด

สท.420 บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สท.421 บริษัท วี. เอส. โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

สท.422 บริษัท ดี.เอช. อินเตอร์เทรด จำกัด

สท.423 บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สท.424 บริษัท ญาดา ทรานสปอร์ต จำกัด

สท.425 บริษัท วี เอส เค (1994) จำกัด

 

สท.427 บรัษัท ส.ปัทมวรรณ จำกัด

สท.429 บริษัท เจ เอช แอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สท.430 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

สท.432 บริษัท ไทยมาลายากลาส จำกัด

สท.433 บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

สท.435 บริษัท แซสซิส เบรคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

สท.436 บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

สท.437 บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส์ จำกัด

สท.438 บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.439 บริษัท บ๊อช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.440 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์เทวี

สท.441 บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

สท.443 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด

สท.444 บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

สท.445 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

สท.446 บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สท.447 บริษัท โคเซ่ อลูมินัม (ประทศไทย) จำกัด

สท.448 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณพิตย์

สท.449 บริษัท นิตโต เดนโกะ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด

สท.450 บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สท.451 บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

สท.452 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

สท.453 บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

สท.455 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สท.457 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

สท.458 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

สท.459 บริษัท ฮันออน ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ ฮา 

 

ลล่า)

สท.460 บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

สท.461 บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สท.462 บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด

สท.463 บริษัท เอสซี เอ็มเทคโนโลจีส์ จำกัด

สท.464 บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

สท.465 บริษัท อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

สท.466 บริษัท มอสดอร์เฟอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.467 บริษัท ป๊อปปูล่า อินเตอร์พลาส จำกัด

สท.469 บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จำกัด

สท.470 บริษัท สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ จำกัด (มหาชน)

สท.471 บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.472 บริษัท เนวี่ คอนทรัค จำกัด

สท.473 บริษัท ยู เฟง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สท.474 บริษัท แซฟฟรอน แลบบอราทอรีส์ จำกัด

สท.475 บริษัท เอเชี่ยนดอลฟินส์ จำกัด

สท.476 บริษัท โอเชี่ยน เค.เฟอร์นิเทรด จำกัด

สท.477 บริษัท คุนเนอร์ คุกคู คล็อคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.478 บริษัท เอส บี บี จำกัด

สท.479 บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

สท.481 บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด

สท.482 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนติเนนตัล นิตติ้ง

สท.483 บริษัท สำเพ็ง สแควร์ จำกัด

สท.484 บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จำกัด

สท.485 บริษัท แกรนด์เพิร์ลลี่คาร์เร้นท์ จำกัด

สท.487 บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

สท.489 บริษัท พาศนินท์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

สท.490 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยโปรเฟสชั่นแนล เซฟการ์ด จำกัด

สท.491 บริษัท สุวรรณ 29 จำกัด

สท.492 บริษัท ไอยมิตร จำกัด

สท.493 บริษัท วาณิชย์ ฟิตติ้ง 2008 จำกัด

สท.494 บริษัท ภูตะวัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สท.496 บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด

สท.498 บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด

สท.499 บริษัท ไทย – อุซุย จำกัด

สท.500 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

สท.501 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สท.503 บริษัท ธนาสาร เซ็นทรัล สตีล จำกัด

สท.504 บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด

สท.505 บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สท.506 บริษัท แอลเอสจี สกายเชฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท.507 บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

สท.508 บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สท.509 บริษัท สยาม ยี เอส แบตเตอรี่ จำกัด

สท.511 บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สท.512 บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด

สท.513 บริษัท ตรังน้ำมันปาล์ม จำกัด

สท.514 บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

สท.515 บริษัท อินโดไทย ซินเทติคส์ จำกัด (ยกเลิกสท.166)

สท.516 บริษัท เอฟ.เค. ทราเวลเลอ จำกัด

สท.517 บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด

สท.518 บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด

สท.519 บริษัท วิชั่น สมาร์ท ซิตี้ จำกัด

สท.520 บริษัท ดับเบิ้ลยู เอ็ม อิมเมจิเนีย จำกัด  

สท.521 บริษัท เค.เอ.โอ.ดับบลิว.วาย ออนไลน์ จำกัด  

สท.522 บริษัท โคลสทูเนเชอร์ จำกัด

สท.523 บริษัท พีพีเอ็ม 8 (ประเทศไทย) จำกัด

สท.524 บริษัท อโรมาพร๊อฟ จำกัด

 

สท.525 บริษัท สุขุมวิทการพิมพ์ จำกัด

สท.526 บริษัท บี.เอช.ไอ.โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สท.527 บริษัท พี.เอ็น. วี. อินโนเทค จำกัด

สท.528 บริษัท สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด

สท.529 บริษัท ซีออน แอดวานซ์ โพลีมิกซ์ จำกัด

สท.530 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส ซีโมน พาร์ท

สท.531 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานวุ้นเส้นนครสวรรค์

สท.532 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สท.533 บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

สท.534 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สท.535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง

สท.536 บริษัท เอ๊กโก้ ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จำกัด

สท.537 บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด

สท.539 บริษัท เป๊บซี่โค เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด

สท.540 บริษัท เซ็นเตอร์ พาร์ท อินเตอร์เทรด จำกัด

สท.541 บริษัท โซนี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สท.542 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด

สท.543 บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สท.544 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด

สท.545 บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด

สท.546 บริษัทมอชซิโอ้ จำกัด

สท.547 บริษัท พี แอนด์ ดับบลิว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สท.548 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด

สท.549บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สท .551 บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สท 552 บริษัท เวิลด์ เอเซีย โซลูชั่น จำกัด

สท.553 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สท.554 บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)

สท.555 บริษัท สปรู๊ซ เทรดดิ้ง จำกัด

สท. 556 บริษัท ไทย-สวีดิช แอสซมบลีย์ จำกัด

สท 557 บริษัท เจียกเจิม จำกัด

สท 558  ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวโรจน์การบัญชีและธุรกิจ

สท 559  บริษัท  เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด

สท 560  บริษัท  ไดมอนด์ลอว์  จำกัด

สท. 561 บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด    

สท 562  บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด

สท.563  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด  

สท 564  บริษัท เรนด์ เพลินจิต โฮเต็ล จำกัด

สท 565   บริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัด

สท 566   บริษัท เมเจอร์ฟาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

สท 567   บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด

สท 568   บริษัท ดานิลี่ จำกัด    

สท. 569   บริษัท  ศศมน แอสโซซิเอชั่น จำกัด

สท. 570   นางสาวพัชราวดี  วีรบวรพงศ์  

สท. 571   บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเซีย จำกัด     

สท. 572   บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด    

สท. 573   บริษัท  เอสเอสแอลแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

สท. 574   บริษัท  ฟิวเจอร์เทค อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด    

สท. 575   บริษัท  360 มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด  

สท. 576  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน

สท. 577  บริษัท ธงชัยซัพพลาย (1978) จำกัด  

สท. 578  บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

สท. 579  บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด   

สท. 580  บริษัท คิดดีและทำดี 

สท. 581  บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

สท. 582  บริษัท เฮงกรุ๊ป 1991 จำกัด   

 

สท. 583    บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)   

สท.584 ส้มซ่า  (SOMSAA)
 
สท.585 บริษัท เจพี เซฟตี้ ไฟท์ จำกัด
 
สท.586 บริษัท มณีโชติเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
 
สท.587 บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด     
  
สท.588 บริษัท วิน แชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด  
 
สท.589 บริษัท เอเซียอินเตอร์เม็ททัล จำกัด 
          
สท.590 บริษัท พี แอนด์ เอ็น เซอร์วิส (555) จำกัด  
 
สท.591 บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด   
 
สท.592 บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 
สท.593   บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  

รายชื่อสมาชิกสามัญ (สมาชิกสมาคมนายจ้าง) จำนวน 27 สมาคม

กธ.5 สมาคมนายจ้างเครื่องใช้ไฟฟ้า

กธ.6 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

กธ.23 สมาคมนายจ้างผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กธ.24 สมาคมนายจ้างตัวแทนออกสินค้าและพิธีการศุลกากร

กธ.25 สมาคมนายจ้างจัดการสัมมนาวิชาการ

กธ.26 สมาคมนายจ้างธุรกิจที่ปรึกษา

กธ.27 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมทอผ้าไทย

กธ.31 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

กธ.38 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

กธ.106 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ไทย

กธ.118 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย 

กธ.278 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์

สป.8 สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สป.14 สมาคมนายจ้างผู้ให้บริการพิธีการศุลกากร

ฉช01 สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีการจัดการ

 

สป.27 สมาคมนายจ้างผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

กธ.212 สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมรับจ้างเหมาแรงงานแห่งประเทศไทย

ปท.14 สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายแห่งประเทศไทย

กธ.260 สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศไทย

ปท.2 สมาคมนายจ้างตัวแทนออกของ

ปท.5 สมาคมนายจ้างวิชาชีพการค้าระหว่างประเทศ

กธ.265 สมาคมนายจ้างสิ่งทอไทย

อย.02 สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพระนครศรีอยุธยา

กธ.268 สมาคมนายจ้างอาหารไทย ครัวไทย สู่ครัวโลก

กธ.234 สมาคมนายจ้างผู้ผลิตรองเท้ายางเทียม

สป.52 สมาคมนายจ้างบริการรักษาความปลอดภัยทั่วไทย

กธ.100 สมาคมนายจ้างผู้ค้าเครื่องประดับ